a

Edebi Topluluklar

CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ EDEBİ TOPLULUKLARIN BAZILARI


BEŞ HECECİLER
Özellikleri:
·          Şiirlerinde Anadolu'yu coşkulu bir dille anlattılar.
·          Milli Edebiyatın ölçü, biçim ve nazım şekillerini benimsemiş, o doğrultuda eserler vermişlerdir.
·          Dize kümelerinde dörtlüklere bağlı kalmayıp yeni biçimler aramışlardır.
·          İlk şiirlerinde aruzu kullanan Beş Hececiler şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde başlamışlardır.
·          Şiirde sade ve özentisiz olmayı tercih etmişler, eserlerinde konuşma dilini kullanmışlardır.
·           Gerçekçi olmak istemişler ancak hemen hepsi romantizme sürüklenmiştir.
·          Beş Hececiler:
Faruk Nafiz Çamlıbel
Enis Behiç Koryürek
Halit Fahri Ozansoy
Orhan Seyfi Orhon
Yusuf Ziya Ortaç
 
 
GARİP AKIMI (I. YENİ)
 
·          1941de Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet birlikte yayımladıkları Garip adlı şiir kitabının önsözünde bu akımın ilkelerini ortaya koydular.
Özellikleri:
 
·          Şiirde ölçüyü bırakıp serbest şiir yazma yoluna gittiler.
·          Uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar.
·          Her şeyi şiirin konusu haline getirdiler. Böylece şairane duygular şiirden uzaklaştırdılar.
·          Her türlü sözcüğün şiirde kullanılmasını savundular, böylece gündelik küçük sorunlar, halktan kişiler, sokak şiire girdi.
·          Şiirde bütün güzelliğini benimsediler.
·          Şiirin düşünce ve zekadan güç alarak yaşama sevincini anlatması gerektiğini söylediler.
·          Dilin sanatlardan arındırılmış olarak doğal biçimde kullanılması gerektiğini savundular.
·          Şiirde toplumsal aksaklıkları eleştirdiler.
·          Şiirde mizaha yer verdiler.
 
 
İKİNCİ YENİ
Özellikleri:
·          Orhan Veli arkadaşlarının yalın anlatımına tepki olarak doğmuştur.
·          II. Yeni şiirimizde çok uzun soluklu olmasa, geniş bir okuyucu kitlesi bulamasa da Türk şiirine yeni boyutlar getirmiştir.
·          Şiir için şiir anlayışıyla hareket etmişler; erdem, ahlak, toplum ve gerçek gibi konuların şiirin dışında tutulması gerektiğini savunmuşlardır.
·          Onlara göre anlamlı olmak şiir için önemli değildir.
·          II. Yeni'ye göre şiir bir öykü anlatma aracı değildir. Öteki edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalıdır. Bu yüzden konuyu ve olayı şiirden atmışlardır.
·          Eşya, görünüm ve insanı gerçeküstücülükten daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir.
·          Onlara göre şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil; musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır.
II. Yeni Sanatçıları:
Sezai Karakoç
Edip Cansever
Turgut Uyar
İlhan Berk
Cemal Süreyya
Ece Ayhan
 
20.YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA BAĞIMSIZ SANATÇILAR
Milli Edebiyatçılarla aynı dönemde yaşadığı halde bu akıma bağlı olmayan sanatçılar şunlardır:
Ahmet Haşim
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Mehmet Akif Ersoy
Yahya Kemal Beyatlı
Ahmet Rasim
Rıza Tevfik Bölükbaşı
 
YEDİ MEŞALECİLER
·          Beş Hececilerin gerçekçilik ve içtenlikten uzak şiirlerine tepki olarak doğmuştur.
·          Girişimlerini canlılık, samimiyet ve sürekli yenilik olarak özetlediler ancak  bunu gerçekleştiremediler.
·          Hece vezninden yola çıktılar, biçimde bir yenilik yapamadılar.
·          Özde ise Verlaine, Mallerme, özellikle de Baudelarie gibi Fransız ozanlarını örnek aldılar.
·          Olayları daha gerçekçi bir gözle, içten ve yeni bir ruhla anlatmak istediler.
·          Konuları olabildiğince genişletmeye çalıştılar.
·          Şiirlerinde izlenimciliğin tesiri görülür. (tablo gibi şiir)
·          Topluluk 1928'de Meşale dergisinin kapanmasıyla dağıldı.
·          Yedi Meşaleciler:
Yaşar Nabi Nayır
Ziya Osman Saba
Vasfi Mahir Kocatürk
Kenan Hulusi Koray
Sabri Esat Siyavuşgil
Cevdet Kudret Solok
Muammer Lütfi Bahşi

TOPLUMSAL GERÇEKÇİLER
Özellikleri:
·          I. ve II. Yeni'ye tepki olarak ortaya çıkmıştır.
·          Sosyal olaylara ve toplumsal meselelere yönelmişlerdir.
·          Eserlerinde köy hayatını ve köylülerin sorunlarını ele alan bu sanatçılar yurt gerçeklerini anlatmak gerektiğini savunmuşlardır.
·          Özellikle hikaye ve roman türünde başarılı olmuşlardır.
Sanatçıları:
Nazım Hikmet
Rıfat Ilgaz
Ahmet Arif
Kemal Tahir
Orhan Kemal
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=